over ons

De HefGroep richt zich als innovatieve, maatschappelijk verantwoord opererende onderneming op het jonge kind, jeugdwerk en jeugdhulpverlening. Wij maken specifiek de keuze voor de jeugd uit Rotterdam en omstreken.

OVER ONS

De HefGroep richt zich als innovatieve, maatschappelijk verantwoord opererende onderneming op het jonge kind, jeugdwerk en jeugdhulpverlening. Wij maken specifiek de keuze voor de jeugd uit Rotterdam en omstreken. We handelen vanuit onze kennis van grootstedelijke jeugdvraagstukken. We werken daarbij vanuit de volgende kerncompetenties: samenwerkingsgerichtheid, klantgerichtheid, ondernemerschap, professionaliteit.
Kansrijk en veilig opgroeien, talenten ontwikkelen en naar vermogen inzetten in de samenleving: de jeugd is de toekomst. De HefGroep heeft op basis van haar expertise en ervaring een sterke positie en verbindende kracht in het veld dat zich richt op de jeugd. Deze positie wil de HefGroep verder versterken.

Wil je meer weten over ons werk? Een bepaald project, de mogelijkheden van HefGroep, of van een bepaalde werkmaatschappij? Heb je vragen over nieuwe initiatieven of over mogelijke samenwerking? We horen het graag!

Dit doen wij door vanuit het huidige aanbod en op basis van sociaal ondernemerschap sociale programma’s rondom jeugd te ontwikkelen en te realiseren voor opdrachtgevers; programma’s op het gebied van zorg, participatie, talentontwikkeling en veiligheid.
Vakkundige professionals van de HefGroep maken het verschil. Zij realiseren aanvullend op- en in samenwerking met onderwijs, gemeenten, wijkteams en anderen de mix en verbinding tussen onderwijs en vrijetijdsbesteding. De mix en verbinding tussen de jeugd en hun leefomgeving en de mix en verbinding tussen het gezin en de maatschappij. Met deze inzet beogen wij het vele talent van de jeugd optimaal te benutten voor stad en maatschappij.