wet hvk

WET HVK

Bent u op zoek naar informatie over hoe de HefGroep omgaat met de Wet Huis voor Klokkenluiders?

N

Bekijk hier het document "Regeling WHK"

N

Bekijk hier de interne procedure

Wil je meer weten over ons werk? Een bepaald project, de mogelijkheden van HefGroep, of van een bepaalde werkmaatschappij? Heb je vragen over nieuwe initiatieven of over mogelijke samenwerking? We horen het graag!